El Comitè organitzador del FCLH, per acord unànime pres en la reunió celebrada amb data 26/05/2023, convoca el concurs de l’edició de l’any 2023 i estableix les BASES que han de regir.

1 – La 18a edició del FCLH, Festival de Curtmetratges de L’Hospitalet, tindrà lloc a la localitat de L’Hospitalet de Llobregat durant el cap de setmana del 20 d’octubre i el 24 de novembre de 2023. 

2 – Poden participar joves d’edat igual o menor de 35 anys. 

3 – La participació en el Festival és gratuïta, però és imprescindible inscriure’s abans del 20 d’octubre de 2023 a les 14.00h, omplint el formulari d’inscripció de la pàgina web: www.festivalcurtslh.cat Les inscripcions que arribin amb posterioritat no seran acceptades.

4 – Tots els curtmetratges hauran de seguir tres premisses que es faran públiques en l’acte de presentació del Festival, tindrà lloc el dia 20 d’octubre a les 19h a l’Auditori de les instal·lacions de IFP Planeta a L’Hospitalet. Així mateix, aquestes premisses es publicaran el 20 d’octubre a partir de les 20h a la pàgina web, Twitter, Instagram i TikTok del Festival pels equips que no hagin pogut assistir a la presentació. 

Les premisses són les següents:

• PREMISSA NÚMERO 1: Haurà d’aparèixer en el curtmetratge, ja sigui en imatge, text o argument, la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat, tenint pes en el desenvolupament de la història. 

• PREMISSA NÚMERO 2: La frase que surti escollida (1) el dia de la presentació d’entre les tres opcions a votar, haurà d’aparèixer en l’obra. 

• PREMISSA NÚMERO 3: L’acció o objecte que es digui haurà d’aparèixer en el curtmetratge. 

(1)Aquesta premissa es sotmetrà a votació a mà alçada i de forma individual a totes les persones assistents a la presentació de l’acte el 20 d’octubre a les 19h.

*La integració de les premisses en la narració de la història és requisit imprescindible per entrar a la preselecció feta per l’entitat organitzadora i la posterior selecció del palmarès per part del jurat. La bona integració de les premisses passa per donar-li pes en el transcurs de la història, en la seva presència en el guió o la temàtica de l’obra.

5 – L’organització determina si les obres s’adeqüen a les bases i als valors i principis de l’entitat https://joves.org/principis/, per posteriorment entregar-les al jurat designat per nombrar a les persones guanyadores. El veredicte serà inapel·lable i pot declarar-se deserta alguna categoria. 

6 – La data límit d’entrega dels curts és el dilluns 23 d’octubre a les 16h de 2023. Les imatges que apareguin hauran d’estar rodades i editades a partir de la presentació de les premisses, és a dir entre el 20 i el 23 d’octubre de 2023. No s’acceptaran curtmetratges que continguin imatges creades amb anterioritat o d’arxiu.

7 – Els autors o autores hauran d’assegurar-se prèviament que el contingut de la seva obra no infringeix els drets de la propietat intel·lectual o altres drets de tercers, i exoneraran al Comitè organitzador de qualsevol responsabilitat legal.

8 – Els curtmetratges hauran de tenir una durada màxima de 5 minuts, incloent els títols de crèdit. En aquests s’hauran d’especificar les responsables de les següents funcions: direcció, guió, interpretació (actors i actrius) i fotografia. 

9 – Les obres que no estiguin realitzades en català o castellà, hauran d’estar subtitulades en un d’aquests dos idiomes. 

10 – Els curts hauran d’enviar-se a través de la pàgina web del festival copiant l’enllaç de WeTransfer (fins a 2GB) o Myairbridge (fins a 20GB) a l’apartat “envia el teu curtmetratge”. La data límit per enviar les obres serà a les 16h del 23 d’octubre de 2023. Totes les obres enviades més tard de la hora límit quedaran fora de concurs.

  • AVISUAL PRO durant el cap de setmana de rodatge del Metropolis 48h ofereix un 30% de descompte en el lloguer de material audiovisual als equips participants.
  • Torre Barrina, Centre Municipal de Creació Multimèdia de L’Hospitalet, podrà cedir recursos de gravació i muntatge audiovisual, sota petició prèvia i segons la disponibilitat de l’equipament i els requeriments tècnics de cada projecte.

11 – L’arxiu del curtmetratge haurà d’enviar-se .mov o .mp4 amb les següents característiques:

  • Format H264. 1920×1080, 24lps, progressiva. 
  • VBR. 32.00 Mbps, max 40.00 mbps. 
  • Àudio ACC 48.000Hz. Estèreo. 

12 – Les persones menors de 18 anys que vulguin inscriure’s hauran d’enviar l’autorització de la persona responsable legal del/la a info@metropolhisglobalh.org que podran trobar en el següent enllaç. www.festivalcurtslh.cat . L’autorització haurà d’estar signada prèviament al cap de setmana de la gravació del curtmetratge. No s’acceptaran curts que no compleixin aquesta premissa.  

13 – L’informem que el Responsable del Tractament de les dades personals facilitades és JOVES PER LA IGUALTAT I LA SOLIDARITAT, JOVES COM TU amb CIF G-60591310 i domicili de contacte a L’Hospitalet de Llobregat (08903 Barcelona) Ronda de la Torrassa, núm. 105, 3ª planta.

La finalitat de la recollida de les dades es gestionar la seva participació al concurs. Les seves dades només seran cedides en els casos legalment establert o per qüestions del concurs, com pot ser  a l’empresa de missatgeria encarregada de fer arribar els premis o quelcom relacionat amb el festival,  en cas que fos necessari. Un cop finalitzat el concurs les seves dades es conservaran indefinidament per motius històrics. La base legal del tractament de les seves dades és el consentiment exprés de l’interessat al participar en el concurs.

L’interessat pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades mitjançant correu electrònic a l’adreça info@joves.org, indicant en ambdós casos la referència “Protecció de Dades”. Acompanyant la sol·licitud amb una còpia del DNI o qualsevol altre document identificatiu. Si considera que els seus drets no s’han atès adequadament, té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Pots consultar els nostres documents i legalitat a https://festivalcurtslh.cat/es/aviso-legal/ 

A efectes de poder gaudir del premi, en el seu cas, guanyat, les seves dades personals seran cedides a aquella entitat que estigui relacionada amb el premi per la gestió i l’ús de la mateixa. La cessió de les seves dades a aquesta entitat per la indicada finalitat és necessària per a l’execució de les presents bases de participació.

L’interessat amb l’acceptació de la inscripció manifesta i garanteix que:

  1. Que és l’autor/a de l’obra.
  2. Que disposa de l’autorització de totes les persones que apareixen a l’obra, tant dels majors d’edat com dels titulars de la pàtria potestat dels menors que apareguin, necessària per poder participar al Festival i autoritzar la seva exhibició i difusió en els termes previstos en les presents bases, assumint qualsevol responsabilitat o reclamació que tercers poguessin exercir contra l’organitzador per la difusió i exhibició de l’obra. 

14 – Les obres no es podran penjar en cap servei de vídeo (tipus Youtube, Vimeo, Dailymotion…) ni a les xarxes socials abans del dia de la gala de lliurament de premis. 

15 – Per obtenir els premis serà imprescindible la presencia de la persona o equip realitzador del curt, o el/la representant que aquesta acrediti a la cerimònia de lliurament de premis que es celebrarà el divendres  24 de novembre de 2023 a les 19h en els cinemes Filmax del Centre Comercial Gran Via 2 de L’Hospitalet. La no assistència el dia del lliurament de premis suposarà la pèrdua d’aquests sense possibilitat de reclamació. 

16 – L’organització es guarda el dret  de decidir quins i quants curtmetratges formaran part de la projecció el dia de la gala final.

* Els cursos de formació seran a títol personal, aquest coincidirà amb la funció especificada en els títols de crèdit. 

17 – Els premis del Festival consisteixen en: 

 • 1er Premi: 1000€ en metàl·lic de la mà d’ITES + El curtmetratge guanyador estarà a la plataforma FILMIN durant 1 any +  txec regal de 600€ per utilitzar a l’empresa AVISUAL PRO en lloguer de material audiovisual + 10 clics per a presentar-se a 10 festivals de cinema a través de www.clickforfestivals.com + guardó.  

• 2on Premi: 500€ en metàl·lic + FILMIN tindrà el curtmetratge guanyador a la plataforma durant 1 any + Curs de direcció anual (dissabtes d’octubre a juny) a l’Escola Plató de Cinema + 10 clics per a presentar-se a 10 festivals de cinema a través de www.clickforfestivals.com + guardó.  

•Premi millor Guió: 200€ + Masterclass online amb una persona experta d’Atresmedia en guió (2 hores) L’assistència serà exclusiva per la persona guanyadora i dos acompanyants + 10 clics per a presentar-se a 10 festivals de cinema a través de www.clickforfestivals.com + guardó.  

• Premi millor Fotografia: 200€ + Masterclass online amb una persona experta d’Atresmedia en direcció de fotografia (2 hores). L’assistència serà exclusiva per la persona guanyadora i dos acompanyants + 10 clics per a presentar-se a 10 festivals de cinema a través de www.clickforfestivals.com + guardó.  

• Premi a la millor Interpretació: Curs d’Interpretació avançat (dissabtes de gener a juny)de   hores a l’Escola d’Interpretació i Direcció Plató de Cinema+ 10 entrades per als Cinemes Filmax Gran Via 2 + guardó.  

• Premi del públic: 10 ENTRADES per als Cinemes Filmax Gran Via 2 + 10 clics per a presentar-se a 10 festivals de cinema a través de www.clickforfestivals.com + guardó.  

 *Els premis econòmics estaran subjectes a les retencions fiscals corresponents. 

18 – Pel fet de participar al festival se cedeix de forma gratuïta els drets de comunicació pública, reproducció, i transformació del material a l’entitat Joves per la Igualtat i la Solidaritat, organitzadora del festival, per l’explotació de la seva obra sense finalitat lucrativa, mitjançant qualsevol modalitat de difusió o distribució a nivell internacional i nacional, amb la facultat de cedir-la a terceres persones, fins la convocatòria de la següent edició del festival i aquests seran prorrogats tàcitament fins que se’ns comuniqui la intenció de suspendre la validesa d’aquesta clàusula de cessió de drets.

19 – La participació al Festival Metropolis implica la plena acceptació d’aquestes bases. Qualsevol situació o incidència no prevista en aquestes normes serà resolta segons el criteri de l’organització del festival. El Festival Metropolis no es responsabilitza de la vulneració dels drets de propietat intel·lectual que puguin generar les obres participants. 

Dates importants:

  • Presentació del Festival i lliurament de premisses: 20 d’octubre de 2023 a les 19h a l’Auditoria IFP Planeta L’Hospitalet. 
  • Rodatge: Del 20 al 23 d’octubre fins les 16h
  • Gala lliurament de premis: 24 de novembre de 2023 a les 19h en els Cines Filmax de Gran Via 2. 

Per a més informació:

Gemma Gimeno Font
Paula Prieto Sánchez
Web: https://festivalcurtslh.cat/
Correu: info@metropolhisglobalh.org
Twitter: @festcurtslh
Instagram: @festcurtslh
TikTok: @festcurts_lh
Youtube: @FESTIVALCURTSLH