Bases Global

El Comitè organitzador del FCLH, per acord unànime pres en la reunió celebrada amb data 26/05/2023, convoca el concurs de l’edició de l’any 2023 i estableix les BASES que han de regir.


TERMES I CONDICIONS GLOBAL, Curts Internacionals de Cooperació

1 – Poden presentar-se al procés de selecció els curtmetratges o obres d’animació originals que estiguin filmades a partir de 2020, la durada màxima de les quals sigui de 15 minuts, incloent-hi títols de crèdit. El contingut pot ser documental o de ficció.

L’edat de les persones participants en la data de finalització de les seves obres ha de ser de 35 anys o menor.

Les obres presentades han de promoure un o més dels següents temes: La defensa dels Drets Humans, la cultura de la pau, la convivència i la cohesió social, així com els objectius de desenvolupament sostenible (ODS).

2 – La participació en el festival GLOBAL, Curts Internacionals de Cooperació, d’ara en endavant GLOBAL és gratuïta. És imprescindible lliurar el curtmetratge abans del 10 d’octubre de 2023 emplenant el formulari d’inscripció de la pàgina web: https://festivalcurtslh.cat/ o a través de les pàgines de pagament Clickforfestivals i Movibeta.

3 – Els premis del festival consisteixen en:

  • 1r Premi GLOBAL: FILMIN tindrà el curtmetratge guanyador a la plataforma durant 1 any + 500€ en metàl·lic + 50 clics per a presentar-se a 50 festivals de cinema a través de www.clickforfestivals.com + guardó.
  • 2n Premi GLOBAL: 300 € + 20 clics per a presentar-se a 20 festivals de cinema a través de www.clickforfestivals.com + guardó.
  • Premi Animació GLOBAL: FILMIN tindrà el curtmetratge guanyador a la plataforma durant 1 any + 300 € + 20 clics per a presentar-se a 20 festivals de cinema a través de www.clickforfestivals.com + guardó.

Els premis econòmics estaran subjectes a les retencions fiscals corresponents.

4 – El termini d’admissió d’obres finalitza el 10 d’octubre de 2023. El suport de presentació serà o bé per WeTransfer o Myairbridge a través del formulari d’inscripció del web festcurtslh.cat o en aquest enllaç inscripcions Global.

Les obres hauran de tenir suficient qualitat per a poder-se projectar. Les que no compleixin aquest requisit no optaran a premi. També pots lliurar el teu curtmetratge a través de les següents pàgines: www.clickforfestivals.com i www.movibeta.com.

La peça haurà de lliurar-se en un arxiu de vídeo .mov o .mp4 amb les següents característiques:

  • Format H264. 1920×1080, 24lps, progressive
  • VBR. 32.00 Mbps, max 40.00 Mbps.
  • ACC Àudio 48.000Hz. Stereo.


6- Informem que els Responsables de Tractament de les dades personals facilitades són:

  • JOVES PER LA IGUALTAT I LA SOLIDARITAT, JOVES COM TU amb CIF G-60591310 i domicili de contacte a L’Hospitalet de Llobregat (08903 Barcelona) Ronda de la Torrassa, núm. 105, 3ª planta.
  • El Programa de Cooperació i Solidaritat de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat.

La finalitat de la recollida de les dades és gestionar la seva participació en el concurs. Les seves dades només seran cedides en els casos legalment establerts o per qüestions del concurs, com pot ser a l’empresa de missatgeria encarregada de fer arribar els premis o quelcom relacionat amb el festival, en cas que fos necessari. Un cop finalitzat el concurs les seves dades es conservaran indefinidament per motius històrics. La base legal del tractament de les seves dades és el consentiment exprés de l’interessat en participar en el concurs.

L’interessat pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades mitjançant correu electrònic a l’adreça info@joves.org, indicant en ambdós casos la referència “Protecció de Dades”. Acompanyant la sol·licitud amb una còpia del DNI o qualsevol altre document identificatiu. Si considera que els seus drets no s’han atès adequadament, té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Pot consultar els nostres documents i legalitat a: https://festivalcurtslh.cat/es/aviso-legal/

7 – L’interessat amb l’acceptació de la inscripció manifesta i garanteix que:

a) Que és l’autor/a de l’obra.

b) Que disposa de l’autorització de totes les persones que apareixen a l’obra, tant dels majors d’edat com dels titulars de la pàtria potestat dels menors que apareguin, necessària per poder participar en el GLOBAL i autoritzar la seva exhibició i difusió en els termes previstos en les presents bases, assumint qualsevol responsabilitat o reclamació que tercers poguessin exercir contra els organitzadors per la difusió i exhibició de l’obra.

8. Amb l’acceptació d’aquesta inscripció s’autoritza l’entitat organitzadora a exhibir les obres en els esdeveniments propis i relacionats amb el Festival, així com projeccions puntals en televisió amb autorització expressa, sense cap ànim de lucre i sense cap limitació territorial ni temporal. Els treballs rebuts no es retornaran i passaran a formar part de l’arxiu de l’entitat. L’entitat es reserva el dret de publicar en les xarxes socials les obres guanyadores o, en el seu lloc, un tràiler d’aquestes. En cas que no s’autoritzi la publicació del curtmetratge sencer, caldrà notificar-lo i presentar un tràiler de l’obra, que s’haurà de lliurar abans del 31 d’octubre per a poder rebre el premi.

9 – L’organització determinarà si les obres s’adeqüen a les bases, per a posteriorment lliurar-les al jurat designat per a nomenar les persones guanyadores. El veredicte serà inapel·lable i pot declarar-se deserta alguna categoria.

10 – Per a obtenir el premi es requereix la presència del/a realitzador/a, o del/a representant que aquest/a acrediti en la cerimònia de lliurament de premis que tindrà lloc el 24 de novembre de 2023 a les 19h als Cinemes Filmax Gran Via 2 de L’Hospitalet.

11 – La participació en el GLOBAL implica la plena acceptació d’aquestes bases. Qualsevol situació o incidència no prevista en aquestes serà resolta segons el criteri de l’organització del festival. El GLOBAL no es responsabilitza de la vulneració dels drets de propietat intel·lectual que puguin generar les obres participants.

Dates importants:

  • Presentació del Festival i lliurament de premisis: 20 d’octubre de 2023 a les 19h a l’Auditori IFP Planeta L’Hospitalet.
  • Data límit de lliurament: 9 d’octubre de 2023 fins a les 23:59• Gala lliurament de premis: 24 de novembre de 2023 a les 19h en els Cines Filmax de Gran Via 2.

Per a més informació:
Gemma Gimeno Font
Paula Prieto Sánchez
Web: https://festivalcurtslh.cat/
Correu: info@metropolhisglobalh.org
Twitter: @festcurtslh
Instagram: @festcurtslh
TikTok: @festcurts_lh
Youtube: @FESTIVALCURTSLH