Bases Clips-240

El Comitè organitzador del FCLH, per acord unànime pres en la reunió celebrada amb data 26/05/2023, convoca el concurs de l’edició de l’any 2023 iestableix les BASES que han de regir.

1- La 18a edició del FCLH, Festival de Curtmetratges de L’Hospitalet, tindrà lloc a la localitat de L’Hospitalet de Llobregat durant el cap de setmana del 20 d’octubre i el 24 de novembre de 2023. 

2 – Poden participar joves d’edat igual o menor de 35 anys. 

3 – La participació en el Festival és gratuïta, però és imprescindible inscriure’s abans del 19 d’octubre de 2023 a les 14.00h, omplint el formulari d’inscripció de la pàgina web: www.festivalcurtslh.cat Les inscripcions que arribin amb posterioritat no seran acceptades.

4 – Els videoclips es faran d’un tema musical del grup Ladilla Rusa. El tema seleccionat s’anunciarà en l’acte de presentació del Festival, que tindrà lloc el dia 20 d’octubre a les 19h a l’Auditori de les instal·lacions de IFP Planeta a L’Hospitalet. Així mateix, es publicarà el 20 d’octubre a partir de les 20h a la pàgina web, Twitter, Instagram i TikTok del Festival pels equips que no hagin pogut assistir a la presentació. 

5 – Aquesta categoria té una premissa sorpresa que s’anunciarà el dia 27 d’octubre, i haurà d’estar totalment integrada en el videoclip, sense excepció ni variant. La premissa serà un objecte o acció i es publicarà a través de les nostres xarxes socials i canals de comunicació.

6 – A l’hora de fer la selecció dels videoclips finalistes es valorarà:

  • Originalitat
  • Qualitat de vídeo
  • El sentit de l’humor (sempre present en l’obra de Ladilla Rusa) en la narrativa del videoclip
  • La crítica i la reivindicació feminista en la narrativa del videoclip
  • La riquesa de detalls i referències en l’estètica del videoclip

7 – L’organització determina si les obres s’adeqüen a les bases i als valors i principis de l’entitat https://joves.org/principis/ , per posteriorment entregar-les al jurat designat per nombrar a l’equip guanyador. El veredicte serà inapel·lable i pot declarar-se deserta la categoria. 

8 – La data límit d’entrega dels videoclips és el dimarts 31 d’octubre de 2023 a les 16h. Totes les obres enviades més tard de la hora límit quedaran fora de concurs.

9 – Les imatges que apareguin hauran d’estar rodades i editades a partir de la presentació del festival, és a dir, entre el 20 i el 31 d’octubre de 2023. No s’acceptaran videoclips que continguin imatges creades amb anterioritat o d’arxiu.

Els autors o autores hauran d’assegurar-se prèviament que el contingut de la seva obra no infringeix els drets de la propietat intel·lectual o altres drets de tercers, i exoneraran al Comitè organitzador de qualsevol responsabilitat legal.

10 – Els videoclips hauran de tenir la durada màxima de la cançó seleccionada, incloent els títols de crèdit. 

11 – Les obres no poden incloure cap àudio que no sigui la pista original de la cançó, ni la modificació d’aquesta. Aquest fet comportaria quedar fora de la participació al Festival.

12 – Els videoclips hauran d’enviar-se a través de la pàgina web del festival copiant l’enllaç de Wetransfer (fins a 2GB) o Myairbridge (fins a 20GB) a l’apartat “envia el teu videoclip”.

  • AVISUAL PRO durant el rodatge dels videoclips ofereix un 30% de descompte en el lloguer de material audiovisual als equips participants.
  • Torre Barrina, Centre Municipal de Creació Multimèdia de L’Hospitalet, podrà cedir recursos de gravació i muntatge audiovisual, sota petició prèvia i segons la disponibilitat de l’equipament i els requeriments tècnics de cada projecte. La petició es pot fer a través de la pàgina web de l’equipament www.torrebarrina.l-h.cat a la secció de tràmits.

13 – L’arxiu del curtmetratge haurà d’enviar-se .mov o .mp4 amb les següents característiques: 

• Format H264. 1920×1080, 24lps, progressiva. 

• VBR. 32.00 Mbps, max 40.00 mbps. 

• Àudio ACC 48.000Hz. Estèreo. 

14 – Les persones menors de 18 anys que vulguin inscriure’s hauran d’enviar l’autorització de la persona responsable legal del/la a info@metropolhisglobalh.org que podran trobar en el següent enllaç: www.festivalcurtslh.cat . L’autorització haurà d’estar signada prèviament al cap de setmana de la gravació del videoclip. No s’acceptaran videoclips que no compleixin aquesta premissa.  

15 – L’informem que el Responsable del Tractament de les dades personals facilitades és JOVES PER LA IGUALTAT I LA SOLIDARITAT, JOVES COM TU amb CIF G-60591310 i domicili de contacte a L’Hospitalet de Llobregat (08903 Barcelona) Ronda de la Torrassa, núm. 105, 3ª planta.

Les dades personals facilitades seran incorporades als fitxers protegits de l’entitat. En cas de rectificació o cancel·lació d’aquests, contacta amb nosaltres. Pots consultar els nostres documents i legalitat a www.festivalcurtslh.cat/ca/legal.

A efectes de poder gaudir del premi, en el seu cas, guanyat, les seves dades personals seran cedides a aquella entitat que estigui relacionada amb el premi per la gestió i l’ús de la mateixa. La cessió de les seves dades a aquesta entitat per la indicada finalitat és necessària per a l’execució de les presents bases de participació.

16 – Les obres no es podran penjar en cap servei de vídeo (tipus Youtube, Vimeo, Dailymotion…) ni a les xarxes socials abans del dia de la gala de lliurament de premis. 

17 – Per obtenir els premis serà imprescindible la presència de la persona o equip realitzador del videoclip, o el/la representant que aquesta acrediti a la cerimònia de lliurament de premis que es celebrarà el divendres 24 de novembre de 2023 a les 19h en els cinemes Filmax del Centre Comercial Gran Via 2 de L’Hospitalet. La no assistència el dia del lliurament de premis suposarà la pèrdua d’aquests sense possibilitat de reclamació. 

18 – L’organització notificarà via mail als tres equips finalistes per tal de venir a la gala de lliurament de premis on s’anunciarà l’equip guanyador.

19 El videoclip guanyador de la categoria Clips48 es convertirà en el Videoclip Oficial de la cançó seleccionada pel grup musical Ladilla Rusa, rebrà una compensació econòmica de 300€* i el guardó del FCLH.

*Els premis econòmics estan subjectes a les retencions fiscals pertinents.

20 – Pel fet de participar al festival se cedeix de forma gratuïta els drets de comunicació pública, reproducció, i transformació del material a l’entitat Joves per la Igualtat i la Solidaritat, organitzadora del festival, per l’explotació de la seva obra sense finalitat lucrativa, mitjançant qualsevol modalitat de difusió o distribució a nivell internacional i nacional, amb la facultat de cedir-la a terceres persones, fins la convocatòria de la següent edició del festival i aquests seran prorrogats tàcitament fins que se’ns comuniqui la intenció de suspendre la validesa d’aquesta clàusula de cessió de drets.

21- La participació al Festival Clips48 implica la plena acceptació d’aquestes bases. Qualsevol situació o incidència no prevista en aquestes normes serà resolta segons el criteri de l’organització del festival. El FCLH no es responsabilitza de la vulneració dels drets de propietat intel·lectual que puguin generar les obres participants. 

Dates importants: 

Presentació del Festival i anunci del tema del videoclip: 20 d’octubre de 2023 a les 19h a l’Auditori IFP Planeta L’Hospitalet. 

Anunci de la premissa sorpresa: 27 d’octubre

Rodatge i data límit d’entrega: Del 20 al 31 d’octubre fins les 16h

Gala lliurament de premis: 24 de novembre de 2023 a les 19h en els Cines Filmax de Gran Via 2. 

Per a més informació:

Gemma Gimeno Font 

Paula Prieto Sánchez 

www.festivalcurtslh.cat

info@metropolhisglobalh.org

Twitter: @festcurtslh

Instagram: @festcurtslh

TikTok: @festcurts_lh